Filosofia cu clasa întîia "de" de la Asachi

copii

La 27 mai 2009, la liceul Gheorghe Asachi din Chişinău a avut loc o oră de filosofie cu elevii claselor întîia. Discuţia s-a axat pe conceptul de prietenie şi participanţii au comunicat, au învăţat unii de la alţii şi s-au simţit bine.
On May 27, 2009 in Gheorghe Asachi school from Chisinau, first-graders took part at a Philosophy hour. The discussion was focused on friendship and participants communicated, learned from each-other and enjoyed their time.
Angela Spinei Filosofia cu clasa 1 la liceul Asachi din Chisinau
Iniţiatorea acestui eveniment, Angela Spinei, profesor universitar, roagă copiii să se prezinte şi să descrie un obiect care e transmis din mînă în mînă.
The initiator of the event, Angela Spinei, university professor, asks children to introduce themselves and do describe a strange object that is passed from hand to hand.
Filosofia cu clasa 1 la liceul Asachi din Chisinau
Obiectul necunoscut e descris de majoritatea copiilor drept o minge, dar alţii l-au numit bomboană, măr, hîrtie, planetă sau prăsadă.
The Object is described by most kids as a ball, but other versions included apple, candy, paper, planet and pear.
Natalia Munteanu Filosofia cu clasa 1 la liceul Asachi din Chisinau
Asistenţii Angelei Spinei la această oră au fost masterii-filosofi Natalia Munteanu (în centrul imaginii) şi Ion Grosu, de cealaltă parte a obiectivului.
Angela Spinei was assisted during the lesson by MA Philosophers Natalia Munteanu (photo) and Ion Grosu, on the other side of the lenses.
Filosofia cu clasa 1 la liceul Asachi din Chisinau
Alex, în centru, cere obiectul necunoscut, care a fost numit convenţional toga-toga, adică obiectul care permite deţinătorului să vorbească şi să fie ascultaţi de ceilalţi.
Alex, center, requests the Object, which was called conventionally toga-toga, the object that allows the holder to speak and be listened by others.
Filosofia cu clasa 1 la liceul Asachi din Chisinau
Alex, în centru, priveşte fericitul deţinător al toga-toga, care explică ce înseamnă să fii prieten bun.
Alex looks at the lucky holder of toga-toga who explains what is like to be a good friend.
Filosofia cu clasa 1 la liceul Asachi din Chisinau
Copiii caută răspuns la întrebările care au urmat după lectura poveştii „Motanul Suki şi floarea” de Dana Stănescu în lectura lui Ion Grosu.
Kids seek an answer to a question that followed after the reading of „The kitty Suki and the flower” by Dana Stanescu, read by Ion Grosu.
Filosofia cu clasa 1 la liceul Asachi din Chisinau
Ernest priveşte o colegă în căutarea inspiraţiei pentru activitatea finală a orei de filosofie — desenarea prieteniei. De credeţi că a fost o misiune uşoară, încercaţi singuri.
Ernest watches a classmate looking for inspiration for the final task of the philosophy hour — drawing friendship. If you think it was easy try it yourselves.
Filosofia cu clasa 1 la liceul Asachi din Chisinau
Desenul ecologului neidentificat — un elev a scris pe desen „Faptă bună – prietenia cu păsărele!”, lucru menţionat şi în blogul „Păsări din Republica Moldova”.
Drawing of a unidentified environmentalist — a first-grader wrote „Good deed – friendship with birdies”, which was mentioned on the blog „Birds from Moldova”.
copii,Liceul Asachi,Chisinau
La finalul orei de filosofie elevii din clasa întîia a liceului Gheorghe Asachi din Chişinău umplu cu conţinut inscripţia „Micii Filosofi” care i-a aşteptat cuminte pe tablă.
In the end, first-graders of Gheorghe Asachi school from Chisinau fill the inscription „Young philosophers” that waited quitely all this time on the board.